NHNN Sắp Ban Hành Quy định Cho Vay Ra Nước Ngoài
Trang chủ Tin tức NHNN sắp ban hành quy định cho vay ra nước ngoài

NHNN sắp ban hành quy định cho vay ra nước ngoài

by Tài chính Tín Dụng
Hoạt động cho vay ra nước ngoài phải dựa trên cơ sở không ảnh hưởng đến an toàn vĩ mô, an ninh chính trị xã hội, không trái với chính sách quốc phòng,…

NHNN sắp ban hành quy định cho vay ra nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang tiến hành lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân về Dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận cho Tổ chức kinh tế cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú.

Theo đó, dự thảo đề xuất, đối tượng áp dụng theo Quyết định này bao gồm: Tổ chức kinh tế là người cư trú (không bao gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) sẽ là bên cho vay ra nước ngoài; Bên bảo lãnh cho người không cư trú (gọi là Bên cho vay, Bên bảo lãnh); Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động cho vay ra nước ngoài.

Đồng thời cũng nêu rõ các nguyên tắc thực hiện hoạt động cho vay ra nước ngoài bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế.

Cụ thể, hoạt động cho vay ra nước ngoài nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư ra nước ngoài của tổ chức kinh tế. Nhưng không ảnh hưởng đến an toàn vĩ mô, an ninh chính trị xã hội, không trái với chính sách quốc phòng, ngoại giao và các định hướng ổn định kinh tế vĩ mô trong từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, tổ chức kinh tế thực hiện cho vay phải thực hiện phải tuân thủ quy đinh của pháp luật về tiền tệ, ngoại hối, đầu tư, thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan; tuân thủ pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ của Bên đi vay, Bên được bảo lãnh và điều ước quốc tế có liên quan.

Ngoài ra, tổ chức kinh tế cũng phải tự chịu trách nhiệm về hiệu quả và các rủi ro liên quan đến khoản cho vay ra nước ngoài.

Phía NHNN cho biết thời gian qua, tại Việt Nam đã phát sinh nhu cầu từ các tổ chức kinh tế về cho vay ra nước ngoài, hoặc tìm hiểu các quy định liên quan. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có các quy định, hướng dẫn cụ thể, mà phải trực tiếp xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, việc xây dựng và ban hành quyết định trên là cần thiết. Mục tiêu quan trọng đối với việc xây dựng quyết định này là thiết lập quy trình xem xét thận trọng, chặt chẽ đối với các đề nghị cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú, đảm bảo xem xét toàn diện các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan và đảm bảo các nguyên tắc quản lý.

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận