Cập Nhật Lãi Suất Ngân Hàng Kiên Long Tháng 10/2022
Trang chủ Ngân hàng số Lãi suất ngân hàng Kiên Long tháng 10/2022 cao nhất là bao nhiêu?

Lãi suất ngân hàng Kiên Long tháng 10/2022 cao nhất là bao nhiêu?

by Tài chính Tín Dụng

Lãi suất ngân hàng Kiên Long áp dụng với khách hàng cá nhân

Khảo sát ngày 8/10 cho thấy, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã phát hành biểu lãi suất tiền gửi mới dành cho khách hàng cá nhân trong tháng này.

Hiện tại, khách hàng có các khoản tiền gửi tại quầy tại Kienlongbank sẽ được nhận lãi suất trong khoảng 5 – 7,6%/năm, kỳ hạn 1 – 60 tháng lĩnh lãi cuối kỳ. Qua so sánh, khung lãi suất này tăng 0,2 – 1,05 điểm % so với tháng 9.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm dành cho tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng đồng loạt tăng 1 điểm %. Trong đó, các kỳ hạn 1 – 5 tháng đang có chung mức lãi suất là 5%/năm và các kỳ hạn 6 – 8 tháng có cùng mức 7%/năm.

Đối với kỳ hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng, ngân hàng đang niêm yết mức lãi suất chung là 7,05%/năm sau khi tăng 0,95 – 1,05 điểm %.

Lãi suất ngân hàng Kiên Long tháng 10/2022 cao nhất là bao nhiêu?

Ảnh: Kienlongbank

Tương tự, sau khi tăng 0,2 – 0,7 điểm %, lãi suất các kỳ hạn còn lại như sau: 12 tháng là 7,1%/năm; 13 tháng là 7,3%/năm; 15 tháng và 18 tháng là 7,5%/năm; 24 tháng và 36 tháng là 7,6%/năm; và 60 tháng là 6,75%/năm.

Riêng kỳ hạn 17 tháng có lãi suất không đổi trong tháng này, được duy trì ở mức 6,7%/năm.

Bên cạnh các kỳ hạn vừa liệt kê, KienlongBank còn triển khai các khoảng tiền gửi không kỳ hạn, 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần cho khách hàng có nhu cầu. Ở thời điểm hiện tại, mức lãi suất áp dụng cho các trường hợp này là 0,5%/năm, đồng loạt tăng 0,3 điểm % so với tháng trước.

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn

Tiền gửi không kỳ hạn

Lãi suất(%/năm)

Tiền gửi tiết kiệm

0,5

Tiền gửi thanh toán

0,5

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn gửi

Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lãnh lãi định kỳ (%/năm)

Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)

12 tháng

6 tháng

3 tháng

1 tháng

1 tuần

0,50

2 tuần

0,50

3 tuần

0,50

01 tháng

5

4,98

02 tháng

5

4,99

4,96

03 tháng

5

4,98

4,94

04 tháng

5

4,97

4,92

05 tháng

5

4,96

4,9

06 tháng

7

5,96

6,9

5,83

07 tháng

7

6,9

5,8

08 tháng

7

6,9

5,77

09 tháng

7,05

5,91

6,9

5,74

10 tháng

7,05

6,9

5,8

11 tháng

7,05

6,9

5,78

12 tháng

7,1

6,40

6,35

6,9

6,1

13 tháng

7,3

7,05

6,16

15 tháng

7,5

6,49

7,2

6,18

17 tháng

6,7

6,42

6,12

18 tháng

7,5

6,53

6,48

7,2

6,13

24 tháng

7,6

6,54

6,43

6,38

7,1

5,95

36 tháng

7,6

6,34

6,24

6,19

6,9

5,61

60 tháng

6,75

5,99

5,90

5,86

5,83

5,05

Nguồn: Kienlongbank

Lãi suất ngân hàng Kiên Long áp dụng với khách hàng gửi tiền online

Tương tự, lãi suất ngân hàng Kiên Long dành cho khách hàng gửi tiền online cũng đồng loạt tăng trong tháng 10 này.

Sau khi điều chỉnh tăng 0,6 – 1,05 điểm %, ngân hàng đang huy động lãi suất cho phân khúc khách hàng này vào khoảng 5 – 7,9%/năm.

Khung lãi suất ngân hàng này được áp dụng cho các khoản tiết kiệm có kỳ hạn 1 – 36 tháng. Trong đó, mức cao nhất là 7,9%/năm được triển khai cho hai kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến

Kỳ hạn

Lãi suất(%/năm)

01 tháng

5

02 tháng

5

03 tháng

5

06 tháng

7,3

09 tháng

7,35

12 tháng

7,4

13 tháng

7,6

15 tháng

7,8

18 tháng

7,8

24 tháng

7,9

36 tháng

7,9

Nguồn: Kienlongbank

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận