Tài Sản Là Gì? Tìm Hiểu đúng Về Thuật Ngữ Tài Sản
Trang chủ Kiến thức tài chính Tài sản là gì? Tìm hiểu đúng về thuật ngữ tài sản

Tài sản là gì? Tìm hiểu đúng về thuật ngữ tài sản

by Tài chính Tín Dụng
Tài sản là gì? Tìm hiểu đúng về thuật ngữ tài sản

Tài sản là gì? Tìm hiểu đúng về thuật ngữ tài sản

Tài sản là gì?

Đây chắc chắn là một thuật ngữ tài chính các bạn rất hay gặp nhưng dường như chưa bao giờ hiểu rõ. Vậy rốt cuộc tài sản (tiếng Anh là Asset) là gì?

Asset hay tài sản là một dạng nguồn lực có giá trị kinh tế, do cá nhân, doanh nghiệp hay quốc gia sở hữu và kiểm soát. Tài sản được thể hiện trên bảng cân đối kế toán. Chúng được mua, được tạo ra với kì vọng gia tăng giá trị hay phục vụ việc vận hành của doanh nghiệp.

Tài sản có thể hiểu như một thứ gì đó tạo ra dòng tiền trong tương lại, giúp giảm chi phí, tăng doanh thu. Ví dụ như là thiết bị máy móc hay bằng sáng chế khoa học.

Hiểu sâu hơn về tài sản (Asset)

Tài sản đại diện cho nguồn lực kinh tế của một công ty, cũng như quyền sử dụng tài sản đó mà cá nhân hay tổ chức khác không đó. Quyền sử dụng hay các quyền tiếp cận khác có thể được thực hiện một cách hợp pháp. Điều đó có nghĩa là các nguồn lực kinh tế có thể được sử dụng theo quyết định của công ty và được điều chỉnh bởi chủ sở hữu.

Để thể hiện tài sản trên báo cáo tài chính, một công ty phải có quyền đối với chúng kể từ ngày lập báo cáo. Nguồn lực kinh tế là một dạng tài nguyên khan hiếm, có thể dùng để tạo ra lợi ích kinh tế để tăng hoặc giảm dòng tiền.

Tài sản có thể được phân loại thành các tài sản ngắn hạn (hiện hành), tài sản cố định, các khoản đầu tư tài chính và tài sản vô hình.

Phân loại tài sản

Tài sản hiện hành là gì?

Tài sản hiện hành là các tài nguyên kinh tế ngắn hạn với kì vọng chuyển thành tiền mặt dưới một năm. Chúng bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho và các chi phí trả trước khác.

Trong khi tiền thì khá dễ để lượng hoá. Các tài sản khác như hàng tồn kho, khoản phải thu phải được kế toán đánh giá lại định kì. Nếu có bằng chứng cho thấy khoản phải thu không thu được, tài sản sẽ bị suy yếu. Hoặc nếu như hàng tồn kho đã lỗi thời, công ty có thể xem xét thanh lí tài sản.

Các tài sản được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán của công ty dựa trên khái niệm chi phí quá khứ. Đại diện cho chi phí ban đầu của tài sản, và được điều chỉnh theo sự cải thiện và thời gian.

Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là các tài nguyên dài hạn. Ví dụ như cây cối, trang thiết bị, nhà cửa. Việc điều chỉnh tuổi thọ của tài sản được dựa trên khoản chi phí định kì gọi là khấu hao.

Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) cho phép tính khấu hao theo hai phương pháp. Phương pháp đường thẳng giả định rằng một tài sản cố định sẽ mất giá trị tương ứng với tuổi thọ có ích của nó. Phương pháp tăng tốc giả định rằng tài sản đó mất giá trị nhanh hơn trong những năm đầu tiên sử dụng.

Tài sản tài chính là gì?

Cổ phiếu là ví dụ điển hình của tài sản tài chính. Ngoài ra còn bao gồm trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu và các loại chứng khoán khác. Tài sản tài chính thể hiện các khoản đầu tư lĩnh vực tài sản và chứng khoán của công ty trong các tổ chức khác. Tài sản tài chính được định giá dựa trên cách phân loại đầu tư và động lực tăng trưởng của chúng.

Intangible Asset – Tài sản vô hình

Các nguồn lực kinh tế không phải dạng vật lí được gọi là tài sản vô hình. Bao gồm bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền và các khoản ưu đãi. Việc kế toán cho tài sản vô hình tuỳ vào từng loại tài sản. Và có thể được tính khấu hao hay giá trị suy giảm theo từng kì hạn nhất định.

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận