VIB đặt Mục Tiêu Lãi Trước Thuế Vượt 12.000 Tỷ đồng, Chia Cổ Phiếu Thưởng Tỷ Lệ 20% Trong Năm 2023 - Tài Chính Tín Dụng - Chia Sẽ Kiến Thức Tài Chính
Trang chủ Ngân hàng số VIB đặt mục tiêu lãi trước thuế vượt 12.000 tỷ đồng, chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% trong năm 2023

VIB đặt mục tiêu lãi trước thuế vượt 12.000 tỷ đồng, chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% trong năm 2023

by Tài chính Tín Dụng

VIB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 12.200, tăng 15,3% so với năm 2022. Tổng tài sản và dư nợ tín dụng dự kiến tăng 25%.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 12.200, tăng 15,3% so với năm 2022. Tổng tài sản dự kiến tăng 25%, đạt 428.500 tỷ đồng.

Tổng dư nợ tín dụng dự kiến tăng 25% lên 292.500 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ tín dụng có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào tỷ lệ tăng trưởng NHNN cho phép. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu huy động vốn tăng 26,2%, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

VIB đặt mục tiêu lãi trước thuế vượt 12.000 tỷ đồng, chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% trong năm 2023

 Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VIB. (Nguồn: VIB).

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%.

Trước đó, Hội đồng quản trị ngân hàng đã có nghị quyết phê duyệt việc thực hiện phương án tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2022 cho cổ đông hiện hữu với số tiền tạm ứng là hơn 2.107,6 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 10% vốn điều lệ.

Nguồn vốn sử dụng để chia cổ tức là lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 30/9/2022, trong đó lợi nhuận để lại từ các năm trước chưa sử dụng là 565 tỷ đồng và lợi nhuận thuần lũy kế ba quý đầu năm 2022 là hơn 1.542 tỷ đồng.

Về phương án tăng vốn điều lệ năm 2023, VIB sẽ trình cổ đông phương án phát hành hơn 412,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và 7,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên để tăng vốn điều lệ, tỷ lệ phát hành lần lượt là 20% và 0,36%.

Nguồn tăng vốn là các nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn lợi nhuận sau trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau đây, có số dư tại 31/12/2022 đã được kiểm toán và phân bổ, có thể được sử dụng cho mục đích tăng vốn điều lệ.

Nếu hoàn tất các phương án trên, vốn điều lệ của VIB sẽ tăng từ 21.076 tỷ đồng lên 25.368 tỷ đồng. Với số vốn điều lệ tăng thêm, ngân hàng dự kiến dùng 4.091 tỷ đồng để cấp tín dụng và đầu tư tài sản thanh khoản, 100 tỷ để đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và 100 tỷ cho đầu tư nâng cấp mạng lưới chi nhánh.

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận