Cổ Phiếu Tâm điểm 20/2: PVS, PVT, PC1 - Tài Chính Tín Dụng - Chia Sẽ Kiến Thức Tài Chính
Trang chủ Chứng khoán Cổ phiếu tâm điểm 20/2: PVS, PVT, PC1

Cổ phiếu tâm điểm 20/2: PVS, PVT, PC1

by Tài chính Tín Dụng

Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: PVS (Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam), PVT (Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí) và PC1 (Tập đoàn PC1)

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

– Kháng cự ngắn hạn: 27,29

– Hỗ trợ ngắn hạn: 23

– Xu hướng ngắn hạn: Tăng

– Kháng cự trung hạn: 28,54

– Hỗ trợ trung hạn: 16,2

– Xu hướng trung hạn: Trung tính

Phân tích:

Stock Rating của PVS ở mức 88 điểm cho nên nhóm phân tích duy trì đánh giá tích cực mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Đồ thị giá của PVS đóng cửa tăng 6,9% với khối lượng giao dịch tăng đột biến trên mức trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá vượt lên mức kháng cự ngắn hạn 25,9 và có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực.

Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của PVS cũng được nâng lên mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở mức giá hiện tại với tỷ trọng thấp và tăng dần tỷ trọng lên mức tối đa 25,94% nếu xu hướng ngắn hạn của thị trường tích cực hơn.

Cổ phiếu tâm điểm 20/2: PVS, PVT, PC1

 Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu PVS. (Nguồn: TradingView).

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

– Kháng cự ngắn hạn: 21,7

– Hỗ trợ ngắn hạn: 18,2

– Xu hướng ngắn hạn: Tăng

– Kháng cự trung hạn: 23,5

– Hỗ trợ trung hạn: 13,5

– Xu hướng trung hạn: Tăng

Phân tích:

Stock Rating của PVT ở mức 89 điểm cho nên mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này là tích cực. Đồ thị giá của PVT đóng cửa tăng 3,6% với khối lượng giao dịch tăng mạnh trên mức trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn và xuất hiện mô hình đảo chiều Bullish Bat.

Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của cổ phiếu PVT cũng được nâng lên mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở mức giá hiện tại với tỷ trọng thấp và tăng dần tỷ trọng lên mức tối đa 29% nếu xu hướng ngắn hạn của thị trường tích cực hơn.

Cổ phiếu tâm điểm 20/2: PVS, PVT, PC1

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu PVT. (Nguồn: TradingView).

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

– Kháng cự ngắn hạn: 26,55

– Hỗ trợ ngắn hạn: 23

– Xu hướng ngắn hạn: Tăng

– Kháng cự trung hạn: 36,86

– Hỗ trợ trung hạn: 11,8

– Xu hướng trung hạn: Tăng

Phân tích:

Stock Rating của PC1 ở mức 88 điểm cho nên mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này là tích cực. Đồ thị giá của PC1 đóng cửa tăng 1,8% với khối lượng giao dịch tăng mạnh trên mức trung bình 20 phiên.

Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên đồ thị giá kỳ vọng có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự ngắn hạn 26,55 trong vài phiên tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của cổ phiếu PC1 cũng được nâng lên mức tăng.

Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở mức giá hiện tại với tỷ trọng thấp và tăng dần tỷ trọng lên mức tối đa 27,53% nếu xu hướng ngắn hạn của thị trường tích cực hơn.

Cổ phiếu tâm điểm 20/2: PVS, PVT, PC1

 Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu PC1. (Nguồn: TradingView).

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận