GDP Deflator Là Quái Gì? Đây Là Công Thức Tính GDP Deflator
Trang chủ Kiến thức tài chính GDP Deflator Là Quái Gì? Đây Là Công Thức Tính Chỉ Số Điều Chỉnh GDP Chuẩn

GDP Deflator Là Quái Gì? Đây Là Công Thức Tính Chỉ Số Điều Chỉnh GDP Chuẩn

by Tài chính Tín Dụng

Trong kinh tế học , ngoài dựa dẫm vào 2 chỉ số là gdp danh nghĩa và thực tiễn để nhận định mức tăng trưởng của một đất nước. Thì chỉ số gdp deflator cũng cạn sức quan trong để điều chỉnh tính chuẩn xác của gdp.

Vậy GDP Deflator là gì? Công thức tính chỉ số này ra sao? Hãy cùng Tài Chính Tín Dụng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!

GDP Deflator Là Quái Gì Thế?

Chỉ số điều chỉnh GDP hay chỉ số giảm phát GDP trong tiếng Anh được gọi là GDP deflator. Chỉ số điều chỉnh GDP đo lường mức giá trung bình của tất cả mọi hàng hóa và dịch vụ được tính vào GDP.

Chỉ số chỉnh lý GDP được tính bằng tỷ số giữa GDP danh nghĩa và gdp thực tiễn.

Nó cho biết chi phí hiện hành đối chiếu với chi phí của năm cơ sở. Chỉ số đặt điều kiện gdp tại các năm sau ( thời kỳ sau ) cho biết sự gia tăng của GDP danh nghĩa đối chiếu với năm gốc, nó chỉ lên tiếng sự chuyển biến sản lượng do giá chuyển đổi chứ không phản ánh sự gia tăng của gdp thực tiễn.

Vậy GDP Deflator là gì?

Vậy GDP Deflator là gì?

Công Thức Tính GDP Deflator Chuẩn không cần chỉnh

Công thức tính GDP Deflator như sau:

DGDP = nGDP / rGDP x 100

Trong đó:

  • DGDP: là chỉ số điều chỉnh.
  • nGDP: GDP danh nghĩa.
  • rGDP: GDP thực tế.

Ví dụ về cách xác định giá trị chỉ số điều chỉnh GDP

Bảng mô tả cách xác định chỉ số điều chỉnh GDP

Chỉ tiêu

 

 

Giai đoạn hiện hành

 

 

Năm cơ sở

 

 

Hàng hóa

 

 

Số lượng

 

 

Giá ($)

 

 

Chi tiêu ($)

 

 

Giá ($)

 

 

Chi tiêu ($)

 

 

Cam

 

 

4240

 

 

1,05

 

 

4452

 

 

1

 

 

4240

 

 

Máy tính

 

 

5

 

 

2100

 

 

10500

 

 

2000

 

 

10000

 

 

Bút

 

 

1060

 

 

1

 

 

1060

 

 

1

 

 

1060

 

 

Tổng

 

 

16012

 

 

15300

 

 

D(GDP) = (16012/15300) × 100 = 104,7

 

Chúng ta xác định giá trị GDP danh nghĩa và GDP thực tế trước, sau đó tính được:

D(GDP) = (16,012/15,300) × 100 = 104,7

Chúng ta có thể minh họa những điều đã được đề cập trên bằng một ví dụ đơn giản, đó là nghiên cứu một nền kinh tế tưởng tượng chỉ sản xuất hai hàng hóa cuối cùng là gạo, nước mắm.

Đối với mặt hàng gạo, đơn vị đo lường về lượng được tính bằng kg và giá được tính theo đơn vị nghìn đồng một kg. Về mặt hàng nước mắm đơn vị đo lường về lượng được tính bằng lít và giá được tính theo nghìn đồng một lít.

Ví Dụ Về Cách Tính Chỉ Số GDP Deflator Trong Kinh Tế Vĩ Mô

Bảng mô tả cách xác định chỉ số điều chỉnh GDP

Chỉ tiêu Giai đoạn hiện hành Năm cơ sở
Hàng hóa Số lượng Giá ($) Chi tiêu ($) Giá ($) Chi tiêu ($)
Cam 4240 1,05 4452 1 4240
Máy tính 5 2100 10500 2000 10000
Bút 1060 1 1060 1 1060
Tổng 16012 15300
D(GDP) = (16012/15300) × 100 = 104,7

Chúng ta xác định giá trị GDP danh nghĩa và GDP thực tế trước, sau đó tính được:

D(GDP) = (16,012/15,300) × 100 = 104,7

Chúng ta có thể minh họa những điều đã được đề cập trên bằng một ví dụ đơn giản, đó là nghiên cứu một nền kinh tế tưởng tượng chỉ sản xuất hai hàng hóa cuối cùng là gạo, nước mắm.

Đối với mặt hàng gạo, đơn vị đo lường về lượng được tính bằng kg và giá được tính theo đơn vị nghìn đồng một kg. Về mặt hàng nước mắm đơn vị đo lường về lượng được tính bằng lít và giá được tính theo nghìn đồng một lít.

vi du gdp deflator
Ví dụ về cách tính chỉ số GDP Deflator trong kinh tế vĩ mô

Chúng ta tìm hiểu xem các nhà thống kê kinh tế tính toán các chỉ tiêu về GDP danh nghĩa (GDPn), GDP thực tế (GDPr) theo cách tiếp cận chi tiêu, chỉ số điều chỉnh GDP D(GDP) và tỉ lệ tăng trưởng GDP hay tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm (g) như thế nào.

Dựa theo các công thức đã nêu và chọn năm 2010 là năm cơ sở chúng ta tính được các chỉ tiêu trên căn cứ vào số liệu ở bảng dưới đây

Xác định GDP danh nghĩa, GDP thực tế, và chỉ số điều chỉnh GDP:

Năm Gạo Nước mắm Tính các chỉ tiêu
Giá Lượng Giá Lượng GDPn GDPr D(GDP)
2010 3 1000 7 180 4.260 4.260 100
2011 4 1200 7,5 190 6.225 4.930 126,3
2012 5 1350 8 210 8.430 5.520 152,7

Nhìn vào kết quả tính toán ở bảng, chúng ta thấy rằng GDP danh nghĩa và GDP thực tế bằng nhau và bằng 4.260 trong năm cơ sở là năm 2010. Vì vậy, chỉ số điều chỉnh GDP bằng 100.

Trong năm 2011, GDP danh nghĩa là 6.225 trong khi GDP thực tế là 4.930, chúng ta có chỉ số điều chỉnh GDP là 126,3. Điều này có nghĩa là mức giá chung của nền kinh tế trong năm 2011 đã tăng lên 26,3% so với năm 2010.

Tổng Kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ GDP Deflator là gì? Đây là chỉ số điều chỉnh GDP hay còn được gọi là chỉ số giảm phát GDP, chỉ số này đo lường mức giá trung bình của tất cả hàng hóa và dịch vụ được tính vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Trong kinh tế vĩ mô GDP Deflator hết sức quan trong để tính toán mức độ chính xác của tổng sản phẩm quốc nội GDP.

(Tài liệu tham khảo: Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica)

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận