Ngân Hàng Thu Nợ Xấu (Bad Bank) Là Gì? Đây Là Cách Nhận Biết
Trang chủ Kiến thức tài chính Ngân hàng thu nợ xấu ( Bad Bank ) là gì ? Những cấu trúc căn bản của nhà băng thu nợ xấu

Ngân hàng thu nợ xấu ( Bad Bank ) là gì ? Những cấu trúc căn bản của nhà băng thu nợ xấu

by Tài chính Tín Dụng
Ngân hàng thu nợ xấu (tiếng Anh: Bad Bank) là ngân hàng được thiết lập để mua các khoản nợ xấu và tài sản thanh khoản kém của một tổ chức tài chính khác.
Ngân hàng thu nợ xấu (Bad Bank) là gì? Những mô hình cơ bản của ngân hàng thu nợ xấu. - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: itv.com)

Ngân hàng thu nợ xấu là gì?

Ngân hàng thu nợ xấu hay nhà băng thu nợ xấu trong tiếng Anh là Bad Bank.

Ngân hàng thu nợ xấu là ngân hàng được xây dựng để mua các món nợ xấu và của cải thanh khoản kém của một cơ quan thu chi tiền khác. Tổ chức nắm giữ của cải không có lãi sẽ bán những của cải đó cho nhà băng thu nợ xấu với giá khu vực kinh doanh. Bằng phương pháp chuyển các của cải đó sang nhà băng thu nợ xấu , tổ chức thu chi tiền có khả năng xóa các khoản đó trong bảng hài hòa kế toán của bản thân tuy vẫn sẽ phải ghi giảm thiểu.

Một ngân hàng thu nợ xấu cũng có thể giả định tài sản rủi ro của một nhóm các tổ chức tài chính, thay vì một ngân hàng duy nhất.

Người được và người mất của Ngân hàng thu nợ xấu

Mặc dù các cổ đông và trái chủ thường đứng trước việc mất tiền từ giải pháp này, nhưng những người gửi tiền thì không. Các ngân hàng mất khả năng thanh toán có thể được tái cấp vốn, quốc hữu hóa hoặc thanh lí. Hoặc nếu những ngân hàng không mất khả năng thanh toán, các nhà quản lí ngân hàng thu nợ xấu có thể tập trung hoàn toàn vào việc tối đa hóa giá trị của các tài sản có rủi ro cao đã mua lại.

Đánh giá về Ngân hàng thu nợ xấu

Một số người chỉ trích việc thiết lập các ngân hàng thu nợ xấu, nổi bật, nếu các quốc gia tiếp nhận các khoản nợ xấu, điều này khuyến khích các ngân hàng chấp nhận rủi ro không đáng có, dẫn đến rủi ro đạo đức.

Công ty tư vấn McKinsey đã liệt kê ra 4 mô hình cơ bản của Ngân hàng thu nợ xấu năm 2009. Bao gồm:

– Bảo lãnh trên bảng cân đối kế toán (thường là bảo lãnh chính phủ), mà ngân hàng sử dụng để bảo vệ một phần danh mục đầu tư của mình khỏi thua lỗ.

– Một công ty phục vụ mục đích đặc biệt (special-purpose entity – SPE), trong đó ngân hàng chuyển tài sản xấu của mình sang một tổ chức khác (một lần nữa, thường được chính phủ hỗ trợ).

– Tái cấu trúc nội bộ minh bạch hơn, trong đó ngân hàng thiết lập một đơn vị riêng để nắm giữ các tài sản xấu (giải pháp không giúp ngân hàng tách khỏi rủi ro).

– Một ngân hàng thu nợ xấu tách ra, tức là ngân hàng thành lập một ngân hàng độc lập mới để nắm giữ các tài sản xấu, cách ly hoàn toàn ngân hàng ban đầu khỏi rủi ro.

Ví dụ về cấu trúc Ngân hàng thu nợ xấu

Một ví dụ đình đám về một nhà băng thu nợ xấu là nhà băng đất nước Grant Street. Nhà băng này được hình thành vào năm 1988 để giữ các của cải xấu của nhà băng Mellon.

Cuộc khó khăn thu chi tiền năm 2008 đã làm hồi phục mối dõi theo đối với biện pháp nhà băng thu nợ xấu , lúc các nhà quản lí tại vài ba tổ chức lớn nhất toàn cầu dự kiến tách rời của cải không có lãi của họ.

Sau cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn , lãnh đạo nhà băng lưu trữ Liên Bang Ben Bernanke đã đề nghị ý nghĩ dùng một nhà băng thu nợ xấu do chính quyền quản lý trong cuộc thoái hóa. Mục tiêu của sự việc này là chùi sạch các nhà băng tư nhân có cấp bậc tài sản rủi ro cao đồng thời cho phép họ lúc đầu cho vay thêm một lần nữa. Một kế hoạch thay vậy mà fed quan sát là vì chiến lược bảo hiểm bảo lãnh. Chuyện này sẽ giữ các của cải xấu trên sổ sách của nhà băng tuy nhiên trừ diệt nguy cơ của nhà băng, thay vì chuyển nó cho người lao động.

Ngoài mỹ vào năm 2009, Ireland đã hình thành cơ quan quản lí của cải đất nước để ứng phó với cuộc khó khăn thu chi tiền của đất nước.

(Theo Investopedia)

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận