Khối Tự Doanh Gom Gần 250 Tỷ đồng Phiên VN-Index Bật Tăng Hơn 27 điểm, Những Cổ Phiếu Nào được Mua Nhiều Nhất? - Tài Chính Tín Dụng - Chia Sẽ Kiến Thức Tài Chính
Trang chủ Chứng khoán Khối tự doanh gom gần 250 tỷ đồng phiên VN-Index bật tăng hơn 27 điểm, những cổ phiếu nào được mua nhiều nhất?

Khối tự doanh gom gần 250 tỷ đồng phiên VN-Index bật tăng hơn 27 điểm, những cổ phiếu nào được mua nhiều nhất?

by Tài chính Tín Dụng

Trong phiên hôm nay (20/2),VN-Index tăng hơn 27 điểm, khối tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 247 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường và 41,2 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.

Khối tự doanh gom gần 250 tỷ đồng phiên VN-Index bật tăng hơn 27 điểm, những cổ phiếu nào được mua nhiều nhất?

 Giao dịch khối tự doanh CTCK trên sàn HOSE. Nguồn: Thu Hà tổng hợp.

Giao dịch chi tiết với cổ phiếu trên sàn HOSE, khối tự doanh công ty chứng khoán mua khớp lệnh 401,5 tỷ đồng và bán khớp lệnh 155 tỷ đồng. Tổng cộng cả hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, khối tự doanh mua ròng 246,4 tỷ đồng.

Với giao dịch chứng chỉ quỹ ETF nội, chứng quyền, khối tự doanh tiếp tục mua ròng 41,2 tỷ đồng. Ghi nhận giá trị chiều mua vào, bán ra với sản phẩm chứng chỉ quỹ, chứng quyền hôm nay đạt 79 tỷ đồng và 38 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối tự doanh giao dịch không đáng kể trong khi thị trường UPCoM khối tự doanh mua ròng 0,4 tỷ đồng.

Khối tự doanh gom gần 250 tỷ đồng phiên VN-Index bật tăng hơn 27 điểm, những cổ phiếu nào được mua nhiều nhất?

  Những mã cổ phiếu được khối tự doanh mua ròng mạnh trên HOSE phiên 20/2 (Nguồn: Thu Hà tổng hợp).

Thống kê giao dịch theo từng mã, HDC bị bán mạnh nhất với 9,4 tỷ đồng, theo sau là TPB (5,7 tỷ đồng), CTR (4,1 tỷ đồng). Các cổ phiếu còn lại ghi nhận giá trị bán ròng dưới 3,5 tỷ đồng là HSG, HCM, FUESSVFL, DGW, PVP, CTG và OCB.

Tại chiều mua, E1VFVN30 dẫn đầu với 27,5 tỷ đồng, theo sau là HPG (23,6 tỷ đồng), MSN (22,6 tỷ đồng). Những mã còn lại ghi nhận giá trị mua ròng trong khoảng từ 12 – 20 tỷ đồng có VHM, ACB, VNM, VPB, VIC, VCB và FUEVFVND.

Khối tự doanh gom gần 250 tỷ đồng phiên VN-Index bật tăng hơn 27 điểm, những cổ phiếu nào được mua nhiều nhất?

  Giao dịch cổ phiếu của khối tự doanh trên HOSE. (Nguồn: Thu Hà tổng hợp).

Giao dịch trên thị trường phái sinh, thanh khoản từ khối tự doanh giảm so với phiên cuối tuần trước (17/2). Trong phiên hôm nay, khối tự doanh CTCK ưu tiên vị thế Bán (Short) trên thị trường phái sinh.

Cụ thể, khối này Mua (Long) 2.353 hợp đồng (tương đương 250 tỷ đồng), Bán (Short) 4.878 hợp đồng (tương đương 523 tỷ đồng). Tổng khối lượng giao dịch cả phiên là 7.231 hợp đồng với tổng giá trị 773 tỷ đồng.

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận