Tỉ Lệ Sử Dụng Nợ Tín Dụng Là Quái Gì Thế? Hiểu Ngay 5 Giây
Trang chủ Kiến thức tài chính Credit Utilization Ratio là gì? Tên thường họi tỉ lệ sử dụng nợ tín dụng

Credit Utilization Ratio là gì? Tên thường họi tỉ lệ sử dụng nợ tín dụng

by Tài chính Tín Dụng
Tỉ lệ sử dụng nợ tín dụng (tiếng Anh: Credit Utilization Ratio) là tỉ lệ phần trăm của tổng nợ tín dụng hiện có của người vay đang được sử dụng.
Credit Utilization Ratio là gì? Hay còn gọi là tỉ lệ sử dụng nợ tín dụng

Credit Utilization Ratio là gì? Hay còn gọi là tỉ lệ sử dụng nợ tín dụng (Ảnh minh họa: Turbo – Intuit)

Credit Utilization Ratio là gì? Hay Tỉ lệ sử dụng nợ tín dụng là gì?

Tỉ lệ sử dụng nợ tín dụng trong tiếng Anh là Credit Utilization Ratio.

Tỉ lệ sử dụng nợ tín dụng là tỉ lệ phần trăm của tổng nợ tín dụng hiện có của người vay đang được sử dụng. Tỉ lệ sử dụng nợ tín dụng là một yếu tố được áp dụng bởi các cơ quan báo cáo tín dụng để tính điểm tín dụng của người vay. Giảm tỉ lệ sử dụng nợ tín dụng có thể giúp người vay cải thiện điểm tín dụng của họ.

Các chuyên gia tín dụng khuyến cáo, chỉ nên sử dụng 30% số nợ được cho phép. Lí tưởng là 20% hoặc ít hơn.

Vây Tỉ lệ sử dụng nợ tín dụng hoạt động ra sao?

Tỉ lệ sử dụng nợ tín dụng thường tập trung chủ yếu vào tín dụng quay vòng của người vay. Đó là một phép tính đại diện cho tổng số nợ mà người vay đang sử dụng so với tổng tín dụng quay vòng mà họ được các tổ chức phát hành tín dụng chấp nhận.

Khi quản lí số dư tín dụng, người vay cũng nên biết tỉ lệ nợ hiện tại trên thu nhập của mình, điều này có tính đến cả tín dụng quay vòng và tín dụng không quay vòng. Và nó là một yếu tố khác được xem xét khi nộp đơn vay tín dụng.

Ví dụ về tỉ lệ sử dụng nợ tín dụng

Dưới đây là một ví dụ về cách tính tỉ lệ sử dụng nợ tín dụng. Giả sử một người vay có ba thẻ tín dụng với các giới hạn tín dụng quay vòng khác nhau:

Thẻ 1: Hạn mức tín dụng 5.000 đô la, số dư 1.000 đô la

Thẻ 2: Hạn mức tín dụng 10.000 đô la, số dư 2.500 đô la

Thẻ 3: Hạn mức tín dụng 8.000 đô la, số dư 4.000 đô la

Tổng tín dụng quay vòng trên cả ba thẻ là: $ 5.000 + $ 10.000 + $ 8.000 = $ 23.000

Tổng nợ tín dụng được sử dụng là $ 1.000 + $ 2.500 + $ 4.000 = $ 7.500

Do đó, tỉ lệ sử dụng nợ tín dụng là $ 7.500 ÷ $ 23.000 = 0,326, tương đương 32,6%.

Mức sử dụng nợ tín dụng ảnh hưởng đến người vay như thế nào?

Tỉ lệ sử dụng nợ tín dụng của người vay sẽ thay đổi theo thời gian khi người vay thực hiện mua hàng và thanh toán. Tổng số dư chưa thanh toán trên tài khoản tín dụng quay vòng được báo cáo cho cơ quan tín dụng vào các thời điểm khác nhau trong tháng.

Khung thời gian được người cho vay sử dụng để báo cáo số dư tín dụng cho cơ quan có thể tác động đến mức độ sử dụng nợ tín dụng của người vay. Do đó, những người đi vay tìm kiếm cách giảm mức sử dụng nợ tín dụng của họ phải có sự kiên nhẫn và chờ đợi rằng, có thể mất đến 2 đến 3 chu kì báo cáo tín dụng thì mức độ sử dụng nợ tín dụng mới giảm sau khi nợ được trả.

Một số lưu ý

Việc chuyển số dư thẻ tín dụng từ thẻ hiện tại sang thẻ khác sẽ không thay đổi tỉ lệ sử dụng nợ tín dụng, vì nó xem xét tổng số dư nợ trên tổng hạn mức thẻ tín dụng của bạn. Tuy nhiên, việc chuyển số dư sang thẻ tín dụng có lãi suất thấp hơn có thể có lợi trong dài hạn vì tích lũy lãi suất thấp hơn có thể giúp số dư giảm đi.

Đóng tài khoản thẻ tín dụng mà bạn không còn sử dụng nữa cũng có thể làm ảnh hưởng đến điểm tín dụng, bởi nó làm giảm tổng giới hạn tín dụng xuống. Do đó, nếu bạn tiếp tục gánh vác cùng số tiền hoặc số dư nợ trên những tài khoản còn lại của mình (ít đi vì bạn đã đóng bớt tài khoản), tỉ lệ sử dụng nợ tín dụng của bạn sẽ tăng lên và điểm tín dụng có thể giảm xuống.

(Ví dụ: bạn có 1.000 đô la dư nợ và giới hạn tín dụng là 5.000 đô la chia đều cho hai thẻ. Thì với hai tài khoản, tỉ lệ sử dụng tín dụng của bạn là 20%, điều này là tốt. Tuy nhiên, việc đóng một trong các thẻ sẽ khiến tỉ lệ sử dụng nợ tín dụng là 40%, ảnh hưởng tiêu cực đến điểm số của bạn.)

Ngược lại, mở thêm một thẻ tín dụng mới sẽ giúp giảm tỉ lệ sử dụng nợ tín dụng. Tuy nhiên, trong khi thẻ mới có thể có lợi cho việc sử dụng nợ tín dụng, chúng có thể tác động tiêu cực đến điểm tín dụng của bạn thông qua việc gia tăng nhiều nghi vấn và tuổi thọ trung bình của tài khoản thấp hơn.

(Theo Investopedia)

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận