Môi Trường Lãi Suất Cao Sẽ Là động Lực Chính Của Tăng Trưởng Lợi Nhuận DN Bảo Hiểm Trong Năm 2023 - Tài Chính Tín Dụng - Chia Sẽ Kiến Thức Tài Chính
Trang chủ Bảo hiểm Môi trường lãi suất cao sẽ là động lực chính của tăng trưởng lợi nhuận DN bảo hiểm trong năm 2023

Môi trường lãi suất cao sẽ là động lực chính của tăng trưởng lợi nhuận DN bảo hiểm trong năm 2023

by Tài chính Tín Dụng

SSI kỳ vọng kết quả kinh doanh năm 2023 của các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phản ánh hoàn toàn việc lãi suất huy động đã diễn ra trong năm 2022.

Theo báo cáo cập nhật ngành bảo hiểm mới đây, Bộ phận phân tích CTCP Chứng khoán SSI (SSI Research) cho biết năm 2022, lãi suất tiền gửi đã tăng 4-5 điểm % so với đầu năm và lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng 2,57 điểm % so với đầu năm.

Trong khi đó, lợi tức đầu tư (ROI) của công ty bảo hiểm vẫn ở mức 5,8% – thậm chí thấp hơn mức 7,6% của năm 2021. Điều này chủ yếu là do lãi suất huy động chủ yếu tăng mạnh vào cuối quý III/2022 trong khi chỉ số VNIndex sụt giảm trong năm.

Đối với năm 2023, nhóm phân tích kỳ vọng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phản ánh hoàn toàn việc lãi suất huy động đã diễn ra trong năm 2022. Bên cạnh đó, các công ty bảo hiểm nhân thọ còn được hưởng lợi từ việc giảm áp lực dự phòng toán học khi lãi suất kỹ thuật tăng phù hợp với lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn trên 10 năm.

“Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư sẽ đủ để bù đắp phần giảm sút của lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, giúp các công ty bảo hiểm phi nhân thọ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận hai con số vào năm 2023,” báo cáo viết.

Đối với Tập đoàn Bảo Việt, chuyên gia kỳ vọng công ty sẽ đạt mức tăng trưởng vững chắc (34% so với cùng kỳ) do cả lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm (bảo hiểm nhân thọ) và lợi nhuận hoạt động đầu tư đều cải thiện.

Lợi nhuận của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ dự kiến sẽ biến động khá mạnh giữa các quý. Tuy nhiên, với mức nền so sánh thấp trong quý II và quý III năm 2022, tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ có thể sẽ ở mức cao hơn trong quý II và quý III năm 2023.

Môi trường lãi suất cao sẽ là động lực chính của tăng trưởng lợi nhuận DN bảo hiểm trong năm 2023

Lợi nhuận thuần hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ không khả quan

Về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, SSI không kỳ vọng doanh thu phí bảo hiểm sẽ đến từ việc tăng mức phí bảo hiểm, ngoại trừ phân khúc bảo hiểm xe cơ giới.

Theo đó, tăng trưởng của hầu hết phân khúc bảo hiểm có thể sẽ tiếp tục phụ thuộc nhiều hơn vào số lượng hợp đồng khai thác mới của các công ty bảo hiểm. Với việc ban hành Luật Kinh doanh bảo hiểm mới, nhóm phân tích tin rằng các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động “bảo hiểm vi mô”.

MIC, Bảo hiểm Bảo Việt và PTI (cùng các công ty khác) đã tích cực triển khai các sản phẩm này trong năm 2022 và nhiều khả năng sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2023.

Đối với các nghiệp vụ bán buôn, chuyên gia cho rằng động lực tăng trưởng có thể sẽ phụ thuộc vào giải ngân đầu tư công, việc tái khởi động các công trường xây dựng đang dang dở và việc mở cửa trở lại của Trung Quốc.

Đây là những yếu tố hỗ trợ cho sự tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm (đặc biệt là bảo hiểm hàng hóa vận chuyển, hàng hải, tài sản & thiệt hại). Tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ dự báo sẽ thấp hơn kết quả năm 2022, ở mức 10-12%.

Tỷ lệ bồi thường và tỷ lệ kết hợp dự báo sẽ chịu áp lực do lạm phát cao, giá hàng hóa, vật dụng và chi phí y tế tăng lên, cũng như chi phí gia tăng do sự phức tạp của những dịch bệnh mới ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe. Trong khi đó, mức phí bảo hiểm nhiều khả năng sẽ tiếp tục ổn định dưới áp lực cạnh tranh.

Môi trường lãi suất cao sẽ là động lực chính của tăng trưởng lợi nhuận DN bảo hiểm trong năm 2023

 Nguồn: Các công ty, SSI Research.

Đối với bảo hiểm nhân thọ, tổng doanh thu phí bảo hiểm dự báo sẽ tăng 16-188% so với cùng kỳ, cao hơn kết quả năm 2022 nhưng thấp hơn 26% so với mức trung bình lịch sử giai đoạn 2012-2021.

Trong dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm, có nội dung đề xuất các ngân hàng bán chéo bảo hiểm (bancassurance) phải ghi âm toàn bộ quá trình tư vấn và lưu lại trong 5 năm toàn bộ nội dung đã tư vấn cho khách hàng.

Mặc dù Thông tư này vẫn vẫn chưa được phê duyệt, nhưng hoạt động bán sản phẩm bảo hiểm qua chi nhánh ngân hàng đang được cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ hơn. SSI tin rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chung của thị trường.

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận