Tập đoàn Bảo Việt Dự Kiến Chi Hơn 2.246 Tỷ đồng Trả Cổ Tức Trong Tháng 12 - Tài Chính Tín Dụng - Chia Sẽ Kiến Thức Tài Chính
Trang chủ Bảo hiểm Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi hơn 2.246 tỷ đồng trả cổ tức trong tháng 12

Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi hơn 2.246 tỷ đồng trả cổ tức trong tháng 12

by Tài chính Tín Dụng

Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi hơn 2.246 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 30,261% vào ngày 28/12/2022.

Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi hơn 2.246 tỷ đồng trả cổ tức trong tháng 12

 Ảnh minh hoạ: Tập đoàn Bảo Việt.

Ngày 8/11/2022, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH) đã thông qua nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 30,261%.

Theo đó, Tập đoàn Bảo Việt sẽ chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30,261% vào ngày 28/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/11. Cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ được chi trả 3.026 đồng. Mức cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30,261% tương đương số tiền chi trả hơn 2.246 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 11.700 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 40.254 tỷ đồng, tăng trưởng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.551 và 1.250 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất tại 30/9/2022 đạt 190.853 tỷ đồng, tăng 12,6% so với thời điểm 31/12/2021.

Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.160 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 795 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 6,9% và 2,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng tài sản công ty mẹ tại cuối tháng 9 đạt 19.559 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 19.278 tỷ đồng, tăng tương ứng 3,4% và 4,1% so với thời điểm cuối năm 2021.

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận