PVI Chốt Danh Sách Tham Dự đại Hội Cổ đông Thường Niên Ngày 27/3 - Tài Chính Tín Dụng - Chia Sẽ Kiến Thức Tài Chính
Trang chủ Bảo hiểm PVI chốt danh sách tham dự đại hội cổ đông thường niên ngày 27/3

PVI chốt danh sách tham dự đại hội cổ đông thường niên ngày 27/3

by Tài chính Tín Dụng


PVI dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào cuối tháng 4, tại Hà Nội.

Công ty Cổ phần PVI (Mã: PVI) vừa công bố thời điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 26/4/2023. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 27/3/2023.

Đại hội dự kiến được tổ chức tại Toà nhà PVI tại số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Công ty chưa công bố nội dung chi tiết sẽ trình trong đại hội. 

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022, PVI ghi nhận lãi trước thuế cả năm đạt gần 1.109 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.Hoạt động kinh doanh bảo hiểm vẫn đóng góp chính cho tăng trưởng khi thu về cho công ty 1.059 tỷ đồng lãi thuần (tăng 1%). Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong kỳ đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 31%.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của PVI đạt 26.128 tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm. Bên cạnh đó, tiền mặt và các khoản tương đương tiền tăng mạnh 40% lên 1.424 tỷ đồng.

Xu hướng đầu tư tài chính của PVI chuyển dịch từ ngắn hạn sang dài hạn. Trong đó các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 11% xuống còn 8.040 tỷ đồng. Các khoản mục đầu tư dài hạn tăng mạnh 67% lên 2.761 tỷ đồng

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận