Những Việc Quan Trọng Cần Làm Sau Khi Mua Bảo Hiểm
Trang chủ Bảo hiểm Việc quan trọng cần làm sau khi mua bảo hiểm

Việc quan trọng cần làm sau khi mua bảo hiểm

by Tài chính Tín Dụng

Sau khi mua bảo hiểm nhân thọ, điều đầu tiên khách hàng cần làm là thông báo cho người thụ hưởng về việc ký kết hợp đồng.

Trong hầu hết các trường hợp, khách hàng nên nói với người thụ hưởng về việc mua chính sách bảo hiểm vì họ là người sẽ nhận tiền sau khi bạn không may qua đời. Đây là những cá nhân có lợi ích lớn nhất trong việc đảm bảo yêu cầu bồi thường.

Khách hàng cần thông báo với người thụ hưởng sau khi ký kết hợp đồng bảo hiểm. Ảnh: Getty Images

Khách hàng cần thông báo với người thụ hưởng sau khi ký kết hợp đồng bảo hiểm. Ảnh: Getty Images

Nếu chủ hợp đồng không muốn tiết lộ cho người thụ hưởng vì họ không thể hiểu hoặc không đảm bảo yêu cầu được thực hiện, điều cần thiết là phải nói cho người khác.

Trong trường hợp này, chủ hợp đồng nên thông báo cho luật sư riêng hoặc người quản lý tài sản của họ. Những người này sẽ xử lý nhiều vấn đề pháp lý khi bạn qua đời, gồm cả việc chứng thực di chúc, đảm bảo yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhân thọ được thực hiện kịp thời.

Bên cạnh đó, nếu người thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ không biết bảo hiểm đã được mua, công ty bảo hiểm có nghĩa vụ phải thông báo. Bên cung cấp bảo hiểm thường phải kiểm tra hồ sơ tử vong và thông báo khi người được bảo hiểm qua đời. Tuy nhiên, trong trường hợp này, có thể mất nhiều thời gian để công ty bảo hiểm giám định tử vong và giải quyết yêu cầu bồi thường.

Tiết lộ về hợp đồng bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc những người có trách nhiệm liên quan càng sớm càng tốt. Điều này giúp khách hàng sau khi mua bảo hiểm đảm bảo chính sách không bị lãng phí và bảo vệ khách hàng khỏi rủi ro tài chính.

Chỉ định người thụ hưởng là điều cần thiết để khách hàng đảm bảo quyền lợi tử vong được chi trả. Nếu bạn không ghi tên người thụ hưởng trên hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, số tiền đó sẽ được chuyển vào tài sản của chính chủ khi qua đời. Có một số cách để thanh toán trợ cấp tử tuất, phổ biến nhất là thanh toán toàn bộ số tiền cùng lúc. Tuy nhiên, nếu là người thụ hưởng, bạn cũng có thể yêu cầu công ty bảo hiểm trả dần trong một khoảng thời gian nhất định.

Phí bảo hiểm nhân thọ theo hợp đồng cá nhân thường không được khấu trừ thuế. Tuy nhiên, nếu khách hàng là chủ doanh nghiệp, có thể xóa các khoản phí bảo hiểm đã trả thay cho nhân viên. Quy trình thực hiện có thể phức tạp nên khách hàng cần tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế để giải đáp thắc mắc.

Hồ sơ và thủ tục nhận bồi thường bảo hiểm sẽ được quy định cụ thể tại các hợp đồng bảo hiểm và các phụ lục được ký kết giữa người mua và doanh nghiệp bảo hiểm. Vì vậy, để đảm bảo đầy đủ quyền lợi, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, khách hàng cần đọc kỹ hợp đồng để nắm rõ hồ sơ và thủ tục của doanh nghiệp bảo hiểm đó.

Theo The Motley Fool

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận