Chi Phí Bồi Thường Tăng Mạnh, PTI Lỗ Hơn 350 Tỷ Trong Năm 2022 - Tài Chính Tín Dụng - Chia Sẽ Kiến Thức Tài Chính
Trang chủ Bảo hiểm Chi phí bồi thường tăng mạnh, PTI lỗ hơn 350 tỷ trong năm 2022

Chi phí bồi thường tăng mạnh, PTI lỗ hơn 350 tỷ trong năm 2022

by Tài chính Tín Dụng

Chi phí bồi thường tăng mạnh so với cùng kỳ gây ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh của PTI. Cả năm 2022, công ty lỗ ròng hơn 350 tỷ, trong khi cùng kỳ lãi gần 258 tỷ đồng.

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (Mã: PTI) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 với lợi nhuận trước thuế cả năm âm 351 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm lỗ hơn 211 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 400 tỷ.

Lợi nhuận sau thuế âm 352 tỷ đồng so với lợi nhuận sau thuế năm 2021 là gần 258 tỷ đồng, tương đương giảm 609,7 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do lợi nhuận công ty mẹ giảm so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận hợp nhất giảm.

Theo giải trình báo cáo tài chính riêng năm 2022, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ âm hơn 349,6 tỷ đồng, giảm 611,9 tỷ đồng so với năm 2021. Lý giải về điều này, công ty cho biết trong năm 2022, PTI phát sinh chi phí liên quan đến chương trình bảo hiểm “Vững Tâm An” với số tiền hơn 353,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, năm 2022 cả nước đã duy trì tình trạng bình thường mới với dịch bệnh COVID-19 (không còn giãn cách xã hội như năm trước), theo đó chi phí bồi thường của PTI tăng mạnh so với cùng kỳ gây ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh. Tổng chi bồi thường bảo hiểm năm 2022 tăng hơn 747,1 tỷ đồng, tương đương tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí bồi thường tăng mạnh, PTI lỗ hơn 350 tỷ trong năm 2022

Kết quả kinh doanh của PTI trong năm 2022. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến 31/12, tổng tài sản của PTI đạt 8.385 tỷ đồng, giảm 2,1% so với đầu năm. Trong đó, khoản mục tiền và tương đương tiền giảm hơn 8%, xuống còn 140 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn cũng lần lượt giảm 3,9% và 29,5%. Vốn chủ sở hữu giảm 17,1%.

Chi phí bồi thường tăng mạnh, PTI lỗ hơn 350 tỷ trong năm 2022

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận