Mọi Hợp đồng Bảo Hiểm đều Có Giá Trị Hoàn Lại?
Trang chủ Bảo hiểm Mọi hợp đồng bảo hiểm đều có giá trị hoàn lại?

Mọi hợp đồng bảo hiểm đều có giá trị hoàn lại?

by Tài chính Tín Dụng

Tôi đang tìm hiểu về bảo hiểm nhân thọ để chuẩn bị tham gia, xin hỏi có phải mọi hợp đồng đều có giá trị hoàn lại không? (Thanh Tùng, 27 tuổi)

Trả lời:

Giá trị hoàn lại (giá trị giải ước) là số tiền bên mua bảo hiểm sẽ nhận được khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hoặc trước khi sự kiện được bảo hiểm xảy ra. Khách hàng cần lưu ý, điều này chỉ áp dụng cho những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có giá trị hoàn lại, không phải tất cả sản phẩm đều có khoản đó.

9006 1662979763

Không phải hợp đồng bảo hiểm nào cũng có giá trị hoàn lại. Ảnh: Seven Hills Cleveland

Bên mua bảo hiểm chỉ được nhận giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nếu có thời gian đóng phí từ 2 năm trở lên. Các hợp đồng có thời gian đóng phí dưới 2 năm sẽ không có giá trị hoàn lại.

Để đảm bảo quyền lợi, khách hàng cần tìm hiểu kỹ về sản phẩm bảo hiểm tham gia, các điều khoản trong hợp đồng và nhờ tư vấn viên tư vấn trước khi ký kết. Đồng thời, bạn cũng không nên chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn vì sẽ chịu nhiều thiệt thòi như không nhận được giá trị hoàn lại (sản phẩm không có giá trị hoàn lại) hoặc nhận giá trị thấp hơn số phí đã đóng. Đặc biệt trong đó, các quyền lợi như bảo vệ trước rủi ro, đầu tư… sẽ không còn hiệu lực.

Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được tính bằng giá trị tài khoản (tại ngày chấm dứt hợp đồng) trừ đi chi phí chấm dứt hợp đồng. Trong đó, chi phí chấm dứt hợp đồng của mỗi các công ty bảo hiểm sẽ khác nhau. Do đó, khách hàng cần hỏi trực tiếp tư vấn viên.

Giá trị hoàn lại sẽ tương đương với số phí bảo hiểm đã đóng kể từ năm thứ 10. Sau đó, giá trị hoàn lại sẽ dần tăng dần qua từng năm. Ví dụ, khách hàng tham gia bảo hiểm vào năm 2022, 10 năm sau (năm 2032), giá trị hoàn lại sẽ tương đương với số phí bảo hiểm đã đóng. Từ năm 2033 trở đi, giá trị này sẽ tăng và lớn hơn số phí bảo hiểm.

Chuyên viên tư vấn bảo hiểm

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận