Tập đoàn Bảo Việt đầu Tư Hơn 800 Tỷ đồng Vào Cổ Phiếu CTG Và VNM - Tài Chính Tín Dụng - Chia Sẽ Kiến Thức Tài Chính
Trang chủ Bảo hiểm Tập đoàn Bảo Việt đầu tư hơn 800 tỷ đồng vào cổ phiếu CTG và VNM

Tập đoàn Bảo Việt đầu tư hơn 800 tỷ đồng vào cổ phiếu CTG và VNM

by Tài chính Tín Dụng

Trong cơ cấu hơn 173.000 tỷ đồng đầu tư tài chính của Tập đoàn Bảo Việt, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 167.000 tỷ đồng, tiền gốc đầu tư cổ phiếu hơn 2.300 tỷ đồng, hai mã có tỷ trọng lớn nhất là CTG và VNM.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH), lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của tập đoàn giảm 9% với 1.551 tỷ đồng.

Trong ba quý đầu năm, doanh thu thuần từ bảo hiểm tăng 10,5% nhưng lợi nhuận gộp của mảng này giảm 20% mang về hơn 492 tỷ đồng. Lợi nhuận mảng tài chính tăng nhẹ 1,2% với 5.940 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Tập đoàn tính đến cuối tháng 9 tăng 12,6% đạt 190.853 tỷ đồng. Trong đó, khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền giảm gần 58%; đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 22,3% đạt 100.318 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn tăng 8,5% đạt 73.119 tỷ đồng.

Tính riêng công ty mẹ, doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều ghi nhận tăng trưởng lần lượt 6,9% và 2,6% so với cùng kỳ năm 2021 lần lượt đạt 1.160 tỷ đồng và 795 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt đầu tư hơn 800 tỷ đồng vào cổ phiếu CTG và VNM

Trong cơ cấu hơn 173.000 tỷ đồng đầu tư tài chính của Tập đoàn Bảo Việt,các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi và trái phiếu) chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 167.000 tỷ đồng.

Trong đó, có hơn 92.400 tỷ đồng là tiền gửi ngắn hạn; hơn 10.603 tỷ đồng làm tiền gửi dài hạn; lượng trái phiếu ngắn hạn và dài hạn  đạt hơn 61.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt đầu tư hơn 800 tỷ đồng vào cổ phiếu CTG và VNM

 Nguồn: BCTC Bảo Việt.

Tập đoàn Bảo Việt còn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng vào cổ phiếu (niêm yết và không niêm yết), trái phiếu và chứng chỉ quỹ.

Chi tiết hơn 2.280 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết mà Bảo Việt đang nắm giữ như VNR của Tổng công ty CP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam; VCB của Vietcombank, VNM của Vinamilk,… Các cổ phiếu chưa niêm yết như cổ phiếu của MB Land, CTCP Thuỷ sản Cà Mau,…

Số trái phiếu mà Tập đoàn nắm giữ gồm trái phiếu của Ngân hàng Quân đội (MB); Ngân hàng Bảo Việt (BaoVietBank), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank),… (khoảng 398 tỷ đồng). Các chứng chỉ quỹ gồm: BVPF, BVBF, BVFED, E1VFVN30,…(gần 273 tỷ đồng)

Tập đoàn Bảo Việt đầu tư hơn 800 tỷ đồng vào cổ phiếu CTG và VNM

 Ảnh: BCTC BVH.

Tập đoàn Bảo Việt đầu tư hơn 800 tỷ đồng vào cổ phiếu CTG và VNM

 Ảnh: BCTC BVH

Ngoài ra, Tập đoàn cũng vẫn tiếp tục duy trì hợp tác với các chủ đầu tư như: Long Việt, TokioMarrine Việt Nam, Bảo Việt SCN,…

Phía Bảo Việt cho biết trong tháng 3/2022, Tập đoàn đã thoái toàn bộ vốn góp tại Hòn Tằm biển Nha Trang và tới tháng 9/2022 lại thoái hết vốn góp tại Thuỷ điện Nậm mu thông qua Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt.

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận