Lợi Nhuận Quý IV Tăng Mạnh, PVI Lãi Trước Thuế Hơn 1.100 Tỷ đồng Trong Năm 2022 - Tài Chính Tín Dụng - Chia Sẽ Kiến Thức Tài Chính
Trang chủ Bảo hiểm Lợi nhuận quý IV tăng mạnh, PVI lãi trước thuế hơn 1.100 tỷ đồng trong năm 2022

Lợi nhuận quý IV tăng mạnh, PVI lãi trước thuế hơn 1.100 tỷ đồng trong năm 2022

by Tài chính Tín Dụng

PVI báo lãi trước thuế cả năm đạt gần 1.109 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý IV, lợi nhuận trước thuế tăng 149%.

Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt gần 1.109 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm vẫn đóng góp chính cho tăng trưởng khi thu về cho công ty 1.059 tỷ đồng lãi thuần (tăng 1%). Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong kỳ đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 31%.

Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022 giảm nhẹ 3% xuống còn 660 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng mạnh 98% lên 232 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 877 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ. Riêng trong quý IV, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng mạnh 194% so với cùng kỳ, từ 59 tỷ lên 174 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý IV tăng mạnh, PVI lãi trước thuế hơn 1.100 tỷ đồng trong năm 2022

Kết quả kinh doanh của PVI. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của PVI đạt 26.128 tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm. Bên cạnh đó, tiền mặt và các khoản tương đương tiền tăng mạnh 40% lên 1.424 tỷ đồng.

Xu hướng đầu tư tài chính chuyển dịch từ ngắn hạn sang dài hạn. Trong đó các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 11% xuống còn 8.040 tỷ đồng. Các khoản mục đầu tư dài hạn tăng mạnh 67% lên 2.761 tỷ đồng

Về nguồn vốn, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu tăng lần lượt là 11,1% và 0,3% trong kỳ, đạt 18.265 tỷ đồng và 7.863 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý IV tăng mạnh, PVI lãi trước thuế hơn 1.100 tỷ đồng trong năm 2022

Một số chỉ tiêu của PVI. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp)

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận